”Aktiviteter” (Indtægtsgivende).

Aktivitetsudvalget har det koordinerende ansvar for alle indtægtsgivende aktiviteter.

Alle midler indtjent ved indsamling og aktiviteter anvendes til donationer i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger. 

 0-procent

- Lionshæftet 2018

Lions Kuponhæfte 2018 Forside

Lions Kuponhæfte  2018 Praktiske Oplysninger

- Lions Forårspris 2017

Prisen er på 3000,- kr. og kan tildeles den gode ven, den gode nabo, den gode kollega, eller bare det gode menneske, der var der, da du havde allermerst brug for, at der var en.
      

                     Diplom Lions Forårspris 2017'

 

                      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Lions Kuponhæfte - Gevinster 2018

Lions vindernumrene for 2018 bliver offentliggjort i uge 21

Lions-gevinster for 40.000 kroner søger vindere

Lionsklubberne i Esbjerg Kommune har med held været ude at sælge et kuponhæfte fyldt med gode tilbud.

Alle hæfterne har et lodnummer på forsiden.

Blandt de solgte hæfter er der nu trukket lod om flotte pengepræmier.

1. præmie på 20.000 kroner er vundet på lod nummer 08708

2. præmie på 10.000 kroner er vundet på lod nummer 11373

3. præmie på   5.000 kroner er vundet på lod nummer 08841

4. præmie på   5.000 kroner er vundet på lod nummer 01665

Præmierne skal afhentes på Esbjerg Ugeavis, Kongensgade 110, Esbjerg senest den 31. juli 2018.

 

Juletræssalg

LEO Juletræssalg 2016

I weekenderne op til jul sælges juletræer ved Restaurant Parken i Vognsbølparken.

Virksomheder der ønsker at give deres ansatte et juletræ kan reservere eller få leveret træer ved virksomheden. Overskud doneres til lokale projekter.

 Fremvisning Af Juletræer 2017.300Kb

Den 7 juni 2017. Fremvisning af juletræer og forhåndsaftale.

 

LEO Klub Esbjerg

LEO er en forkortelse for Lederskab - Erfaring (Udvikling) og Offervilje. LEO er Lions Clubs Internationals ungdomsorganisation. Et tilbud til voksne, unge aktive i alderen 16-30 år.

LEO-klubben tiltrækker engagerede unge og udvikler dem til morgendagens ledere hvor forståelse for medmennesker og samfund er helt naturlig. Vejen til fremtiden.

Leo klubben er sponseret og tilknyttet Lions klubberne: Esbjerg-Strandby, Bramming, Varde og Vadehavet. De sponserende Lions klubber er ansvarlig for hjælp og rådgivning af Leo klubben. Esbjerg-Strandby er fadderklubben.
 

Følg aktiviteterne på Facebook: http://leoclubesbjerg.dk/

Lions Forårspris 2017

Den 28. juni - Overrækkelsen af de 3 priser for 2017.

Niels Kjellerup og Børge Clemmensen overrakte priserne til:

Tommy Kjærvang - Ellen og Kristian Hansen og Ivan Pedersen.

  3. Champagne Og Kransekage

                  Champagne og kransekage til deltagerne9. Donationsmodtagerne 2017

     

  De 3 prismodtagere og Børge Clemmensen og Niels Kjellerup