Fakta om LIONS

Lions er verdens største frivillige huimanitære organisationen med ca. 1,4 million kvinder og mænd.

Lions blev oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.

Lions organisationens grundstamme er de lokale Lions klubber. Typisk med et medlemstal fra 20 til 40 medlemmer.

På verdensplan er der ca. 45.000 klubber, der hver for sig har en meget stor selvbestemmelsesret indenfor nogle overordnede rammer. F.eks engagerer man sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk eller religiøst.

Lions er medunderskriver af FN`s Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.

Lions har tilsluttet sig FN`s deklaration om menneske-rettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.

Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization)

Lions kom til Danmark i 1950 og startede i København.

Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet.

Velkommen i din klub

Lions er ingen loge, men en samling af aktive folk fra alle samfundslag. Den enkelte klub er en lille "brik" i "The International Association of Lions Clubs" i daglig tale LCI. Enhver sådan klub er en selvstændig enhed, som er suveræn i sine beslutninger - men altid forpligtet til at overholde LCI`s idealer, etiske regler og de internationale love. Vort motto er: "We Serve". 

Økonomi

Aktivitetskassen der rummer indsamlede midler fra arrangementer (i Lions kaldes det aktiviteter), er det centrale led i Lions-arbejdet. Klubben lægger selv aktivitetsniveau, finder sine pengeforbrugende opgaver og sætter tingene i værk.

 Klubkassen (der rummer kontingentpengene) holdes regnskabsmæssigt stærkt på afstand af aktivitetskassen.

 

Andre informationskilder om LIONS