Klubhåndbogen

Kan findes på LionsOffice

www.lionsoffice.dk

 

Dette kræver lock-in

 

 

1. Formål og Lions Organisation

1.1   Klubhåndbogens formål

1.2   Sådan er Lions opbygget

1.3   Informationskilder

1.4   Forsikringer i Lions

1.5   Lions Danmarks ekspedition/administration

2. Retningslinier for bestyrelsen

2.1  Fællesregler

2.2  Præsidentens opgaver og kompetence

2.3  Vicepræsidentens opgaver

 

3. Retningslinjer for andre

3.1   Revisor

3.2   Formand for klubludvalg  

 

 

4. Udvalgene og retningslinjer for udvalgene m.v

4.1     Fælles regler

4.2     Udpegning

4.3     Forberedelse

4.4     Udvalgsmøder

4.5     Økonomi

4.6     Post/henvendelser

4.7     Andet  

4.8     Nedsættelse af udvalg

4.9     Ad hoc udvalg

4.10   Klubudvalget 

4.11   Aktivitetsudvalget

4.12   Eksterne Relationer

 

5. Klubbens ”grundlov” og regelsæt

-        Klubben er den højeste myndighed.

-        Donationer godkendes på klubmøder.

-        Der laves et budget ved klubårets start.

-        Der bør være en vis rotation i udvalgene

5.1    Awards, herunder Make-up

5.2    Beslutningsproces i klubben

5.3    Deltagelse i eksterne Lionsmøder   

5.4    Refusion af udgifter ved eksterne Lionsmøder

5.5    Kabinetsarbejde

5.6    Foredrag, virksomhedsbesøg  

5.7    Gæster i klubben

5.8    Klubbens hilsen til medlem  

5.9    Procedure for forslag til nye medlemmer 

5.10  Medlemsoptagelse

5.11   Til- og framelding til klubmøder

5.12   Orlov   

6. Vedtægter

§  1.   Tilknytning til Lions International

§  2.   Klubbens navn og område

§  3.   Optagelse af medlemmer 

§  4.   Overflytning af medlemmer 

§  5.   Kontingent

§  6.   Udmeldelse 

§  7.   Udelukkelse       

§  8.   Generalforsamlinger 

§  9.   Ordinære generalforsamlinger 

§ 10.   Særlige tillidsmænd

§ 11.   Ekstraordinære generalforsamlinger 

§ 12.   Aktivitetskassen    

§ 13.   Bestyrelsen    

§ 14.   Præsidenten  

§ 15.   Sekretæren   

§ 16.   Kassereren    

§ 17.   Vicepræsidenten     

§ 18.   Pastpræsidenten 

§ 19.   Klubmesteren    

§ 20.   Tailtwisteren  

§ 21.   Revisorer     

§ 22.   Fuldmagt     

§ 23.   Hæftelse for klubbens forpligtelser     

§ 24.   Medlemsmøder   

§ 25.   Klubbens opløsning   

§ 26.   Ændring af vedtægten 

7. Forkortelser

Forkortelser brugt i klubhåndbogen