Lions Club Esbjerg-Strandby 

Klubmøder

Sekretæren indkalder til klubmøde den anden tirsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Klubmesteren har ansvaret for det praktiske arrangement omkring klubmøder. Han sørger bl.a. for at nye medlemmer ikke kommer til at sidde sammen med de samme klubmedlemmmer ved hvert møde, men efterhånden kommer til at kende alle medlemmer.

Vore ledsagere (damer) deltager 3 gange om året.

  Generalf . Apr . 2017                             Hyggelige klubmøder med god mad.

 

Næste klubmøde

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 18:30 i Restaurant Parken

Ordinært klubmøde med fusionen med Esbjerg-Grådyb som tema

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 5. juni 2018 kl. 19:30 hos Peder N.H.

Kombineret bestyrelse - og klubmøde

Bestyrelsen er hovedansvarlig for klubbens daglige drift med alt, hvad dette indebærer af korrespondance, økonomi, mødeplanlægning, klubmøder og lionsorganisationenes øvrige organer.

Check mødeagendaen på: www.lionsoffice.dk  - Intranettet - indkaldelse til bestyrelsesmøde.

 

Udvalg i klubben

 Klubbens daglige drift bliver varetaget af 4 lokaludvalg. 

Bestyrelsen.

- er under forsæde af præsidenten klubbens daglige ledelse.

Udvalget "Klubben"

- er udgiftskrævende og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter (indtægter) og forvalter i denne egenskab den budgetramme som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Udvalget varetager lokale og nationale opgaver.

Udvalget "Aktiviteter"

- er indtægtsgivende og forestår arbejdet med klubbens aktiviteter. Udvalget har det koordinerende ansvar for alle indtægtsgivende aktiviteter.

Udvalget "Eksterne Relationer"

- er udgiftskrævende og er organisatorisk lagt ind under bestyrelsen, således at et punkt på bestyrelsesmøderne er "Eksterne Relationer". Bestyrelsen forvalter den budgetramme som generalforsamlingen har afsat til dette formål og koordinerer arbejdet med klubbens aktiviteter. Udvalget varetager nationale og internationale opgaver, samt vedligeholder klubbens hjemmeside. www.esbjerg-strandby.dk

 

Medlemmer

Medlemsliste:

 • Præsident (P): Peder Nissen Hansen
 • Vicepræsident (VP): Peder Hundebøl
 • Past præsident (PP): Hans Beider
 • Sekretær (S): Svend Rabøl Jørgensen
 • Kasserer (K): Niels Kjellerup
 • Klubmester (KM): Peder Hundebøl
 • TailTwister (TT):
  Paul-Erik Jensen
  Henning Brix
  Børge Clemmensen
  Kurt Dooleweerdt Hansen
  Hans Kristian Jensen
  Flemming Kristensen
  Jens Lauridsen
  Kai Storm Pedersen
  Peter Schmitz
  Søren Sørensen
  Thomas Thomsen
   
   
   
   

 

Referat af sidste klubmøde

Referater kan læses på LionsOffice.

www.lionsoffice.dk

 •        Dette kræver lock-in