Lions Club Esbjerg-Ny Energi 

Klubmøder

Sekretæren indkalder til klubmøde den tredie tirsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Klubmesteren har ansvaret for det praktiske arrangement omkring klubmøder. Han sørger bl.a. for at nye medlemmer ikke kommer til at sidde sammen med de samme klubmedlemmmer ved hvert møde, men efterhånden kommer til at kende alle medlemmer.

Vore ledsagere (damer) deltager 3 gange om året.

  Generalf . Apr . 2017                             Hyggelige klubmøder med god mad.

 

Næste klubmøde

Tirsdag den 18 september 2018 kl. 18:30 i Restaurant Parken

Ekstraordinær generalforsamling (i gamle Grådyb)

Ordinært klubmøde med indlæg af Deiz Screnci om "Islamisk Stat og radikalisering"

Klubberne Lions Esbjerg-Grådyb og Lions Esbjerg-Strandby har indgået en fusionsaftale pr. 1 juli og fortsætter som LIONS ESBJERG-NY ENERGI

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

Torsdag den 4. oktober 2018

Bestyrelsen er hovedansvarlig for klubbens daglige drift med alt, hvad dette indebærer af korrespondance, økonomi, mødeplanlægning, klubmøder og lionsorganisationenes øvrige organer.

Check mødeagendaen på: www.lionsoffice.dk  - Intranettet - indkaldelse til bestyrelsesmøde.

 

Udvalg i klubben

 Klubbens daglige drift bliver varetaget af 4 lokaludvalg. 

Bestyrelsen.

- er under forsæde af præsidenten klubbens daglige ledelse.

Udvalget "Klubben"

- er udgiftskrævende og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter (indtægter) og forvalter i denne egenskab den budgetramme som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Udvalget varetager lokale og nationale opgaver.

Udvalget "Aktiviteter"

- er indtægtsgivende og forestår arbejdet med klubbens aktiviteter. Udvalget har det koordinerende ansvar for alle indtægtsgivende aktiviteter.

Udvalget "Eksterne Relationer"

- er udgiftskrævende og er organisatorisk lagt ind under bestyrelsen, således at et punkt på bestyrelsesmøderne er "Eksterne Relationer". Bestyrelsen forvalter den budgetramme som generalforsamlingen har afsat til dette formål og koordinerer arbejdet med klubbens aktiviteter. Udvalget varetager nationale og internationale opgaver, samt vedligeholder klubbens hjemmeside. www.esbjerg-strandby.dk

 

Medlemmer

Medlemsliste:

 • Præsident (P): Niels Christensen
 • Vicepræsident (VP): Peder Hundebøl
 • Past præsident (PP): Tommy Jensen og
  Peder Nissen Hansen
 • Sekretær (S): Leif Søeborg
 • Kasserer (K): Niels Kjellerup
 • Klubmester (KM): Peder Nissen Hansen
 • TailTwister (TT): Helmer Mandø
  Erik Andersen
  Hans Beider
  Henning Brix
  Steen Møbjerg Christensen
  Verner Christensen
  Børge Clemmensen
  Kurt Dooleweerdt Hansen
  Paul-Erik Jensen
  Hans Kristian Jensen
  Svend Rabøl Jørgensen
  Ole Kjær
  Flemming Kristensen
  Ove Smidt Kristensen
  Jens Lauridsen
  Preben Nielsen
  Kai Storm Pedersen
  Tage Poulsen
  Preben Retbøll
  Peter Schmitz
  Niels Simonsen
  Hans Jørgen Svanholt
  Søren Sørensen
  Thomas Thomsen
   
   
   
   

 

Referat af sidste klubmøde

Referater kan læses på LionsOffice.

www.lionsoffice.dk

 •        Dette kræver lock-in