0-procentDonationer HTH 2018 

45.000,- kr. doneret til 3 lokale foreninger - marts 2018   

I samarbejde med C & D Foods og 2care4 har vi de sidste par år solgt juletræer. Desuden i weekenderne op til jul solgt træer ved Restaurant Parken i Vognsbølparken.

Lions Kuponhæfte sælges i Esbjerg Kommune (Bramming, Esbjerg og Ribe) og der forventes et overskud på over 250.000,- kr i 2018. (Se mere under "Aktiviteter")

Vi har i klubåret 2017-2018 indtil april ydet støtte til lokale, nationale og internationale projekter.

lokal basis, som vi prioriterer, da pengene er indsamlet lokalt, har vi ydet støttet til bl. a:

- LEO klub. Ungdomsklub med samarbejde med Lions.

- Freja centret - Seksuelt krænkede børn i Esbjerg.

- Alzheimers Foreningen i Esbjerg

- Hjerneskade Foreningen i Esbjerg

- Plejecenter Hedelund. (Underholdning til nytårstaffel).

- Lions Forårspris i Esbjerg Kommune.

- Lions Feriehuse på i Henne og på Årø. WWW.lionsferiehuse.dk

- Diverse personlige ansøgninger.

nationalt basis har vi støttet:

- International ungdomslejr i Sydjylland.

- Lions Pris. Landsindsamling til et større projekt.

International basis har vi støttet:

- Kampen mod mæslinger.

- Lions Katastrofe & Hjælpefond.

- Babbab fonden. Esbjerg projekt for hjælp til Burkina Faso.

- Nordisk Samarbejds Råd. (Fælles nordisk hjælpearbejde).

 

Vi støtter

Udvalget "Klubben" træffer, gennem "Støtte Og Sponsor udvalget" ( SOS), beslutning om donation af midler fra aktivitetskassen til velgørende trængende formål, hvor hovedvægten er at støtte enkelte personer eller private velgørende initiativer på frivillig basis, i al overvejende grad i klubbens nærområde.

Der gives ikke støtte i situationer hvor området heraf naturligt falder ind under det offentliges ressortområde.

Alle midler indtjent ved indsamlinger og aktiviteter går ubeskåret til donationer i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger.

Som hovedregel fordeles kun forrige års indsamlede beløb.

Dette fordeles med 50% på lokale ansøgninger, 30% på nationale og 20% på internationale.